PUK CHOJNA SP. Z O.O.

Strona Główna  ::  Gmina Chojna  ::  Linki  ::  Kontakt  :: 

projekt: http://szablonownia.atcsites.com

O Firmie

Usługi

Aktualności

Sprzęt

Galeria

Przetargi

Dostawa Paliw Stałych 18.12.2006r.

projekt: http://szablonownia.atcsites.com

O Firmie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnie na mocy Uchwały Nr XX/185/2000r. Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27.01.2000r. sprawie likwidacji Zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w celu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest Gmina Chojna w imieniu której działa Burmistrz Gminy Chojna i wykonuje On wszelkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień Aktu Założycielskiego Rep. A numer 2924/2001 z dnia 15 maja 2001r. W dniu 04 lutego 2002r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod Nr 0000076332 i od tego dnia rozpoczęła działalność. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczą odpowiedzialnością jest jednoosobową Spółką Gminy Chojna. Założycielem Spółki jest Gmina Chojna.

Władze Spółki:
# Zgromadzenie Wspólników,
# Rada Nadzorcza w składzie trzech osób,
# Zarząd Spółki-jednoosobowy.

Dane identyfikacyjne:
# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PUK w Chojnie Sp. z o.o.),
# KRS Nr 0000076332,
# REGON: 812416522,
# numer identyfikacji podatkowej NIP 858-16-63-165

Struktura organizacyjna:
# Zgromadzenie Wspólników,
# Rada Nadzorcza,
# Zarząd Najwyższym organem spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Gminy Chojna.

Opracowanie i treść © Orzech_u